Sản phẩm
http://phyrisvietnam.vn/upload/files/30_phy_serienheader_seechange_v1.jpg

Eye & Lip

KEM DƯỠNG NÂNG CƠ MẮT & MÔI

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/222.jpg

Beauty Sleep

KEM DƯỠNG CHUYÊN BIỆT BAN ĐÊM

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/1.jpg

Smoothing Cream

KEM DƯỠNG NÂNG CƠ TRẺ HÓA

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/smoothing.png

Moisture Refill

KEM DƯỠNG NUÔI DƯỠNG TRẺ HÓA

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/3.jpg

V - Contour

SERUM ĐỊNH HÌNH KHUÔN MẶT V-LINE

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/4(4).png