Sản phẩm
http://phyrisvietnam.vn/upload/files/30_phy_serienheader_re_v2.jpg

Re Design Décolleté

KEM DƯỠNG TÁI TẠO VÙNG CỔ, NGỰC

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/int_phy_re_design_decollete.jpg

Re Fill Cream

KEM DƯỠNG NUÔI DƯỠNG, SĂN CHẮC

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/int_phy_re_fill_cream.jpg

Re Pair Eye & Lip

KEM DƯỠNG TRẺ HÓA MẮT VÀ MÔI

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/int_phy_re_repair_eye_lip_free.jpg

Re Pair One Drop

SERUM CÔ ĐẶC TÁI TẠO DA

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/int_phy_re_pair_one_drop_free.jpg

Re Contour Cream

KEM DƯỠNG TÁI TẠO ĐỘ ĐÀN HỒI

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/int_phy_re_contour_cream.jpg