Sản phẩm
http://phyrisvietnam.vn/upload/files/30_phy_serienheader_perfectage_v2%20(1).jpg

Cell Lift

KEM DƯỠNG NÂNG CƠ TRẺ HÓA

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/Celllift.png

Cell Refill

KEM DƯỠNG TÁI TẠO CHUYÊN SÂU

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/1(2).png

Line Filler

SERUM TRẺ HÓA TOÀN DIỆN

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/4(3).png

Décolleté

KEM DƯỠNG TRẺ HÓA CỔ & NGỰC

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/2(2).png

Eye & Lip

KEM CHỐNG LÃO HÓA MẮT & MÔI

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/33.png