Sản phẩm
http://phyrisvietnam.vn/upload/files/dermacontrol.jpg

Silver Pure Concentrate

KEM ĐẶC TRỊ MỤN

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/silver_pure_concentrate.png

Silver Balance Mask

MẶT NẠ ĐIỀU TRỊ MỤN CHUYÊN SÂU

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/silver_balance_mask.png

Sicca Repair Balm

KEM DƯỠNG MỤN CHO DA KHÔ

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/sicca_repair_balm.png

Sebo Balance Fomular

KEM DƯỠNG MỤN DÀNH CHO DA DẦU

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/sebo_balance_formula.png